Call us

+36 96 473 502

+36 30 936 1478

Az Accord Kft története és célkitûzései

Az ACCORD Kft. elõdjét 1992-ben alakították évek óta vezetési tanácsadással, szervezéssel, informatikával foglalkozó magánszemélyek. Az ACCORD Kft. vezetõje a társaság elõdjének megalakulása óta eltelt idõszakban - elsõsorban - Magyarország egyik meghatározó vezetési, ezen belül minõségügyi tanácsadással foglalkozó korlátolt felelõsségû társaság munkatársaként, mintegy "állandó alvállalkozó" tevékenykedett.

Az 1990-es évektõl a magyar gazdasági élet szereplõinek (az ipar, a szolgáltató szféra, stb.) jelentõs gazdálkodási, vezetési, minõségi, információtechnológiai, gondolkodásmódbeli, stb. változásokat kellett - és kell ma is - megvalósítani a piacgazdasági körülmények közötti hatékony mûködés feltételeinek megteremtésére. Az ACCORD Kft-ben érdekelt szakemberek e változások, változtatások irányításában nyújtottak segítséget akár a gazdasági társaságokká történõ vállalat átalakítás, akár a privatizációval összefüggésben szükséges vállalatminõsítés, akár a cégek piaci részesedésének növelését célzó, mûködésének hatékonyságát javító minõségfejlesztési tanácsadás területein.

Az ACCORD Kft. egy szellemi potenciál megteremtésére törekszik, amely egyrészt a külföldi, tényleges piacgazdasági követelmények között évtizedek óta hatékony eredményeket produkáló szervezési, tanácsadási módszerek és eszközök tárházára, másrészt a projektekbe bevonásra kerülõ szakemberek kreativitására, szorgalmára, harmadrészt a hazai gazdasági, termelési és infrastrukturális rendszer ismeretére épül.